Sustav kvalitete u Istarskoj županiji

Istarska županija, kao prva županija u Republici Hrvatskoj, a također i jedna od prvih lokalnih odnosno regionalnih jedinica u ovom dijelu Europe, certificirala je sustav upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi ISO 9001:2000,  koji pokriva područje djelovanja regionalne samouprave  (regional self-government administration).

Provjeru je izvršila  certifikacijska tvrtka SGS ICS te dana 26. travnja 2001. godine izdala certifikat o usuglašenosti sustava upravljanja kvalitetom u Istarskoj županiji sa zahtjevima ove međunarodne norme.

Svečana dodjela certifikata ISO 9001:2000 održana je dana 23. svibnja 2001.g. u Zagrebu,  gdje je izaslanstvu Istarske županije  certifikat  uručio  Predsjednik Republike Hrvatske gosp. Stjepan Mesić.

Politika kvalitete Istarske županije rezultat je opće namjere i nastojanja županije da povećava vlastitu djelotvornost i učinkovitost, sa ciljem što potpunijeg zadovoljavanja  zahtjeva i očekivanja svojih građana i ostalih zainteresiranih strana.

Razlog uvođenja sustava kvalitete u upravljanju, njegovo održavanje i stalno unapređivanje, je jasan: spoznaja o potrebi poboljšanja vlastite organizacije i djelovanja, a u cilju  što efikasnijeg zadovoljavanja potreba građana i drugih korisnika usluga samoupravnog dijela županije odnosno nužnost zadovoljavanja međunarodno prihvaćenih standarda na području javne uprave.

Istarska županija prihvatila je izazov i učinila početni korak ka kvaliteti na području javne uprave, prepoznavši je kao model i temeljno načelo vlastitog rada i postupanja.

Svjesna važnosti certificiranog sustava upravljanja u uvjetima rastućih potreba društvene zajednice za efikasnijom javnom upravom, uspješno je u rujnu 2016. godine obnovila certifikat čime je potvrdila svoje temeljno opredjeljenje za trajnim unapređivanjem kvalitete vlastitog rada i postupanja, a sa ciljem zadovoljavanja potreba i očekivanja svojih građana i drugih korisnika njezinih usluga. Ujednačena kvaliteta i brzina rješavanja zahtjeva, dostupnost informacija, javnost rada i transparentnost djelovanja garancija su razvoja ove županije u pravcu moderne i efikasne jedinice regionalne samouprave.