30.07.20. u 11:19

Informacija o mikrobiološkom onečišćenju plaže

Rezultati analize mikrobioloških pokazatelja provedene od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u sklopu 6. redovnog uzorkovanja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama koje je provedeno 29. srpnja 2020. godine ne zadovoljava propisani standard za pokazatelj Escherichia coli , odnosno utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje na plaži ispod hotela Croatia u Dugoj uvali, Općina Marčana.

Kada uzorkovanjem dobiveni mikrobiološki pokazatelji prelaze granične vrijednosti za ocjenu „zadovoljavajuće“ prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“, broj 73/08) smatra se da je došlo do kratkotrajnog onečišćenja te do prestanka kratkotrajnog onečišćenja, ovlaštenik svakodnevno obavlja dodatna uzorkovanja.

O rezultatima ispitivanja i daljnjim postupanjima informirat će se javnost te se kupačima savjetuje oprez i praćenje obavijesti o eventualnim zabranama kupanja nakon dobivanja cjelovitih i novih rezultata te postupanja Inspekcije zaštite okoliša.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice:

www.izor.hr/kakvoca/