04.06.20. u 15:29

Grad Labin - Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina

Gradsko vijeće Grada Labina donijelo je dana 26. svibnja 2020. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina. Odluka je objavljena u Službenim novinama Grada Labina br. 9/2020. od 27.05.2020. godine

Objava biračima