04.06.20. u 12:28

Mitton Marcelu pok. Francesco, odnosno njegovim slijednicima, svi nepoznatog mje-sta boravišta, određuje se privremena zastupnica Maja Grabrović, mag.iur. iz Rovinja, Zagre-bačka 12A

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, temeljem odredbe članka 34. stavak 1. i 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br.47/09) u predmetu statusa imovine Mitton Marcela pok. Francesco, nepoznatog mjesta boravišta, po službenoj dužnosti donosi

 Z A K L J U Č A K

Preuzmite cijeli sadržaj (pdf dokument)