25.03.20. u 08:14

Buzet - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta

Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 23. ožujka 2020. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta ( u daljnjem tekstu: Odluka), KLASA: 021-05/20-01/2, URBROJ: 2106/01-01/01-20-2 od dana 23.03.2020. godine, te je čl. 1. Odluke propisano da se odgađa dan provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta određen za nedjelju 29. ožujka 2020. godine s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju uzrokovanu koronavirusom (COVID-19) te se obustavlja rad i postupci provedbe izbornih radnji od strane izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta.