21.02.20. u 10:22

Pozivaju se osobe nepoznata prebivališta i boravišta: Floricich Francesco, pok. Giuseppea, Pićan, ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, u upravnoj stvari nepotpunog izvlaštenja po prijedlogu trgovačkog društva „VODOVOD LABIN d.o.o.“ za javnu vodoopskrbu i odvodnju (OIB: 40074412467) na nekretninama u k.o. Pićan, radi izgradnje Sustava vodoopskrbe naselja Slavići, na području općine Pićan, sve sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine", broj: 74/14., 69/17. i 98/19.), na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj: 47/09.), donosi

Z A K L J U Č A K

Preuzmite cijeli sadržaj (pdf dokument)