23.09.19. u 15:29

Potpisana Inicijativa u svezi postupanja s biorazgradivim otpadom

Potaknuti uočenim problemima u postupanju s biorazgradivim komunalnim otpadom na području Istarske županije, obnašatelj dužnosti župana Fabrizio Radin i gradonačelnici Rovinja, Pule, Poreča, Pazina, Labina, Vodnjana, Novigrada, Buzeta i Buja potpisali su danas, u prostorijama Grada Rovinja, Inicijativu u svezi postupanja s biorazgradivim otpadom.

Naime, jedinice lokalne samouprave na području Istarske županije vrše prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada zajedno s miješanim komunalnim otpadom te se isti odvozi u ŽCGO Kaštijun na daljnju obradu. Sukladno tehnologiji obrade otpada i projektiranom kapacitetu Kaštijuna, na području Istarske županije ne odvaja se biorazgradivi otpad s ciljem kompostiranja, digestije ili energetske oporabe već se isti predaje zajedno s miješanim komunalnim otpadom te potom obrađuje na samom Centru u bioreaktorskom odlagalištu. Iz navedenog razloga na području Istarske županije nisu planirana niti izgrađena posebna postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada.

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom definirana je Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za razdoblje 2018.-2022. godina prema kojoj bi stopa ukupno proizvedene količine miješanog komunalnog otpada nastalog na području jedinice lokalne samouprave u 2022. godini trebala iznositi 50% u odnosu na graničnu količinu miješanog komunalnog otpada u referentnoj 2015. godini.

Stoga, JLS na području Istarske županije traže od Ministarstva zaštite okoliša i energetike da se prilikom izračuna poticajne naknade u razdobljima 2017-2022. godine uzmu u obzir svi relevantni pokazatelji i podaci o postupanju s biorazgradivim komunalnim otpadom korištenjem ŽCGO Kaštijuna, s kojim jedinice lokalne samouprave imaju ugovorni odnos o prijevozu, obradi i zbrinjavanju komunalnog otpada, odnosno da im se predane količine miješanog komunalnog otpada umanje za 37,06%, koliki je udio biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu, a bez kojeg biorazgradivog otpada ŽCGO ne može funkcionirati.

Traži se žurno postupanje i donošenje odgovarajućih odluka od strane nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, kako bi se omogućilo propisno postupanje s biorazgradivim otpadom korištenjem zakonski projektiranog i izgrađenog  ŽCGO Kaštijun, sve u cilju uspostave javnog, kvalitetnog, cjelovitog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u JLS na području Istarske županije, sve u skladu s načelima kvalitetnog i održivog gospodarenja otpadom.