21.08.19. u 07:53

Informacija o zahtjevu nositelja zahtjeva za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata Izgradnje zabavnog parka „Inspirit Fantasy Park“ za ekološku mrežu

Sukladno članku 31., stavak 7., Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) objavom informacije na mrežnim stranicama informira se javnost o zahtjevu Grada Pazina kao nositelja zahvata Izgradnje zabavnog parka „Inspirit Fantasy Park“ za Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Informacija