19.08.19. u 13:09

Informacija: Rezultati sedmog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2019. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 12. do 16. kolovoza 2019. godine, proveo VII ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 216 mjernih točaka ili u 99,08 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, dok je na 2 mjerne točke (Barbariga – Mandiol, Vodnjan; Fažana – Dječje igralište, Fažana) ili u 0,92 % uzoraka zabilježena dobra kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 23,2 do 30 ºC dok se temperatura zraka kretala od 22 do 35 ºC.