18.07.19. u 10:55

Održane prezentacije o izgradnji Sustava navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka

Dana 12.04.2019. na području grada Poreča i općine Tar-Vabriga godine započela je izgradnja Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka, vrijednosti 110 mil. kn, namijenjenog navodnjavanju poljoprivrednih površina u bruto obuhvatu od 550 hektara.

S ciljem maksimalnog uključivanja vlasnika i posjednika nekretnina na kojima se planira polaganje cjevovoda i izgradnja hidrantskih priključaka koji čine sastavni dio građevine, u sam tijek izgradnje, jučer su sa zainteresiranim strankama održane dvije prezentacije na temu dinamike izvođenja radova.

Iste su održane u Mjesnom odboru Nova Vas (grad Poreč, za nekretnine koje se nalaze u katastarskoj općini Nova Vas), te u Društvenom domu u naselju Rošini (općina Tar-Vabriga, za k.č. u k.o. Frata).

Predmetnoj prezentaciji prethodio je javno objavljeni poziv na mrežnim stranicama te društvenim mrežama i oglasnim pločama. Također,  stranke (koje žive na području RH, Italije, Njemačke, Slovenije...) telefonski su obaviještene o datumu i tematici sastanka, te je na području Općine mještanima poziv o održavanju prezentacije dostavljen direktno u poštanske sandučiće (putem komunalnog redara).

Prezentaciji su prisustvovali, osim vlasnika/posjednika, i predstavnik Istarske županije (UO za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu), pravna podrška u provedbi projekta (predstavnik odvjetničkog ureda), voditelj gradilišta (ispred tvrtke Vodoprivreda d.o.o. Buzet) te predstavnici Mjesnog odbora Nova Vas te Općine Tar-Vabriga.

Naglasak susreta bio je na upoznavanju prisutnih s terminskim planom izvođenja radova na njihovim parcelama, načinom i vrstom izvođenja, karakteristikama rovova i cjevovoda, te ostalim segmentima građenja sukladno ugovornim obvezama i projektnoj dokumentaciji.

Prisutne osobe aktivno su se uključile u prezentaciju svojim pitanjima i komentarima, posebice vezano za planirane radove po pojedinim katastarskim česticama u njihovom vlasništvu/posjedništvu.

Valja napomenuti kako je projekt Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka financiran kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj putem Programa ruralnog razvoja RH 2014.–2020., u omjeru 85% EU, 15% RH (ukupno 100% prihvatljivih troškova), dok dio dodatnih troškova pokrivaju Hrvatske vode i Istarska županija.

Investitor Sustava javnog navodnjavanja je Istarska županija, dok je vođenje realizacije projekta komisiono predano Hrvatskim vodama.

Izvođač radova je Vodoprivreda d.o.o. Buzet i Vodotehnika d.d. Zagreb dok je nadzor tvrtka Promacon d.o.o. Zagreb i Opatija projekt-Hidro d.o.o. Opatija.

Rok izvođenja radova je 36 mjeseci od datuma sklapanja ugovora.