06.06.19. u 08:55

Odluke o poništenju natječaja

Na temelju čl. 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", broj 86/08, 61/11 i 4/18) v.d. pročelnice Upravnog odjela decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju, donosi

ODLUKE 0 PONIŠTENJU NATJEČAJA

Preuzmite Odluke (Odsjek Buje, Odsjek Poreč) u pdf formatu