18.04.19. u 10:46

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Golf igralište stancija Grande - Savudrija, grad Umag“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 23. travnja 2019. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Golf igralište stancija Grande - Savudrija, grad Umag“.

Javna rasprava traje 30 dana odnosno do 23. srpnja 2019. godine.
Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s nadležnim Upravnim odjelom za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju Grada Umaga.

Za vrijeme trajanja javne rasprave jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u trajanju od 30 dana i to od 23. travnja 2019. godine do 23. srpnja 2019. godine u predvorju gradske vijećnice Grada Umaga,  Giuseppe Garibaldi 6, 52470 Umag, svakog radnog dana od 07,30  do 15,30 sati.
Sažetak za javnost biti će dostupan javnosti u trajanju od 30 dana i to od 23. travnja 2019. godine do 23. srpnja 2019. godine u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati,
Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost  bit će dostupni javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike – www.mzoip.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr, te Grada Umaga – www.umag.hr.

Javno izlaganje održat će se 7. (utorak) svibnja 2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Umaga,  Giuseppe Garibaldi 6, 52470 Umag, s početkom u 17,00  sati.
Izlaganju  će biti nazočni predstavnici investitora, trgovačkog društva COIN inženjering d.o.o., iz Pule i predstavnici izrađivača Studije, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu iz Varaždina, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 23. srpnja 2019. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.