20.03.19. u 14:36

Upriličen prijem za Hrvatsku liječničku komoru

Istarski župan Valter Flego upriličio je danas, u sjedištu Istarske županije, u Puli, prijem za predstavnike Hrvatske liječničke komore, kojem su prisustvovali i zamjenica gradonačelnika Pule Elena Puh Belci, predsjednik Upravnog vijeća Opće bolnice Pula Valerio Drandić, ravnateljica Opće bolnice Pula Irena Hrstić, te viša savjetnica za zdravstvo Istarske županije Roberta Katačić.

Ispred Hrvatske liječničke komore prijemu su prisustvovali v.d. predsjednika Krešimir Luetić, predsjednica Povjerenstva za stručna pitanja i stručni nadzor Jadranka Pavičić Šarić, predsjednik Povjerenstva za međunarodnu suradnju Ivan Raguž i predsjednik Županijskog povjerenstva za Istarsku županiju Marino Derossi.

Istarski se župan uvodno zahvalio predstavnicima Komore na dolasku i poručio: „Najbolje je da pričamo, da izmjenjujemo iskustava i vidimo što možemo pokrenuti, što možemo učiniti i što činimo po pitanju ovih tema s kojima ste danas došli. Određeni koraci po pitanju privlačenja, zadržavanja odnosno zbrinjavanja liječničkih kadrova već su učinjeni i svi mi zajedno, ovdje u Istarskoj županiji, radimo u sinergiji na kreiranju mjera, poticaja i sprečavanju gubitka dragocjenog liječničkog kadra, kao i potrebe za obrazovanjem deficitarnog kadra. To su problemi prisutni ne samo u Istri i Hrvatskoj već i zemljama u okruženju.“

Uvodno je dr. Luetić naglasio kako je glavna tema koju Hrvatska liječnička komore želi prezentirati ono što je i u fokusu interesa Istarske županije, a to je manjak liječnika, kao i aktivnosti koje se provode da bi stimulirali liječnike da dođi i ostanu raditi u Republici Hrvatskoj. Naglasio je da su to uglavnom krediti ili sufinanciranje za rješavanje stambenog pitanja liječničkog kadra.

„Komora je zaineresirana za komunikaciju ne samo sa svojim članovima liječnicima nego i sa zdravstvenim ustanovama, ali i njihovim osnivačima i vlasnicima. Namjera redovitih obilazaka županijskih povjerenstva HLK je da čujemo o konkretnim mjerama koje vaša i druge hrvatske županije čine da privuku i zadrže liječnike u svojoj sredini. Hrvatska liječnička komora svjesna je svih slabosti i poteškoća s kojima se suočava hrvatski zdravstveni sustav, koji su u prvom redu financijske, infrastrukturne, kao jedan od najtežih problema zadnjih nekoliko godina kadrovski i onda onaj zadnji, rekao bih najvažniji, organizacijski“, kazao je dr. Luetić.

Viša savjetnica za zdravstvo Istarske županije Roberta Katačić održala je prezentaciju županijskih aktivnosti po pitanju problematike nedostatka liječničkog kadra, kao i realizacije pojedinih mjera Program mjera za osiguravanje ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija i koji je istarski župan donio 27. travnja 2018. i koje se već aktivno implementiraju.