08.02.19. u 10:30

Predavanje lovcima na temu afričke svinjske kuge

Predstavnik Uprave za lovstvo Domagoj Križaj i predstavnica Uprave veterinarstva Ministarstva poljoprivrede Tihana Miškić, su u suradnji s Upravnim odjelom za poljoprivredu Istarske županije i Lovačkim savezom Istarske županije, u Spomen domu u Pazinu, danas održali predavanje na temu afričke svinjske kuge koja još uvijek nije utvrđena na području Republike Hrvatske.

Na predavanju su sudjelovali svi lovoovlaštenici na području Istarske županije kao i predstavnici svih veterinarskih stanica. Naime, Ministarstvo poljoprivrede je krajem prošle godine donijelo Naredbu o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske, kao i Naredbu o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači temeljem kojih su lovoovlaštenici dužni smanjiti broj divljih svinja na pedeset posto od matičnog fonda propisanog lovnogospodarskom osnovom.

Obzirom da je afrička svinjska kuga virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja gdje je smrtnost i do 100% i da predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti svinja bilo je potrebno donijeti navedene Naredbe kako bi se u slučaju pojave afričke svinjske kuge u RH smanjilo njezino širenje.

Važno je napomenuti da afrička svinjska kuga nije opasna za ljude čak i da se konzumira meso zaraženih životinja, ali se kod pojave radi sprječavanja širenja moraju eutanazirati sve svinje u širem području što dovodi do velike ekonomske štete za cjelokupnu svinjogojsku industriju, kao i državni proračun iz kojeg se štete nadoknađuju.

Kako su lovci najbliži divljim svinjama oni su zapravo i prva crta obrane od širenja afričke svinjske kuge stoga radi smanjenja rizika od unosa i širenja afričke svinjske kuge moraju se provoditi biosiguronosne mjere.

Biosiguronosne mjere se provode tako da svako lovište mora imati poseban prostor za guljenje i obradu divljači, moraju se slati svi uzorci na kontrolu, mora se vršiti dezinfekcija ljudi, alata, prostora i vozila, te životinjske nusproizovode neškodljivo uništiti zakapanjem na za to predviđenom mjestu.

Naročito je važno da svi koji u prirodi pronađu lešinu divlje svinje bez odgađanja odmah obavijeste najbližu veterinarsku stanicu koja je dužna istu zbrinuti na siguran način.

Svi lovoovlaštenici su dobili i pisanu informaciju o načinu provedbe navedenih naredbi te su dužni o tome informirati sve svoje članove u što kraćem roku.

Upravni odjel za poljoprivredu Istarske županije i Lovački savez Istarske županije će biti u stalnom kontaktu s nadležnim Upravama Ministarstva poljoprivrede u cilju što kvalitetnije provedbe preventivnih mjera sprječavanje unosa i širenja afričke svinjske kuge.