06.02.19. u 15:04

Grad Pula - Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja „Karšiole“

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13, 65/17 i 114/18 ) Grad Pula-Pola putem Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI
Urbanističkog plana uređenja „Karšiole“

Gradsko vijeće grada Pule-Pola na svojoj je sjednici, održanoj 29. siječnja 2019. godine, donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja „Karšiole“ („Službene novine“ Grada Pule br. 3/19).

Detaljnije obavijesti o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti na adresi: Grad Pula-Pola, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Forum 2/I, na telefon 052/371 806 ili kroz mrežne stranice Grada Pule-Pola na web adresi www.pula.hr.

Poveznice na priloge (pdf dokumenti):

  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja «Karšiole»
  • Grafički prikaz uz Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja «Karšiole»