06.02.19. u 11:08

Grad Pula - Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13, 65/17 i 114/18 ) Grad Pula-Pola putem Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI
III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“

Gradsko vijeće grada Pule-Pola na svojoj je sjednici, održanoj 29. siječnja  2019. godine, donijelo Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“ („Službene novine“ Grada Pule br. 3/19).

Detaljnije obavijesti o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti na adresi: Grad Pula-Pola, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Forum 2/I, na telefon 052/371 806 ili kroz mrežne stranice Grada Pule-Pola na web adresi www.pula.hr.

Poveznica na prilog (pdf dokument):

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"