20.09.18. u 12:42

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje na manifestaciji - Jesen u Lici, 05., 06. i 07. listopada 2018. g., Gospić, Trg Stjepana Radića

Istarska županija - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, Pazin, Šet. Pazinske gimnazije 1, objavljuje

J A V N I  P O Z I V

ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJI – JESEN U LICI, 05.10., 06.10. I 07.10. 2018. G.
GOSPIĆ , TRG STJEPANA RADIĆA

1. Predmet poziva

Manifestacija JESEN U LICI 2018. g. organizira se tradicionalno dvadeseti put na  Trgu Stjepana Radića u Gospiću, s ciljem prezentacije posebnosti i bogatstva Ličkog kraja te jačanja razmjene i tržišta domaćih proizvoda. Vrijednost manifestacije prepoznata je i priznata diljem Hrvatske ali i izvan njenih granica, te privlači sve veći broj domaćih i stranih izlagača i posjetitelja.

Predmet ovog poziva je odabir 3 ili više registriranih proizvođača poljoprivrednih proizvoda sa područja Istarske županije kako bi  prezentirali istarske  autohtone proizvode i delicije u Gospiću na Trgu Stjepana Radića.

Manifestacija  je prodajnog karaktera.

2. Uvjeti sudjelovanja i način prijave

Izlagač se obvezuje postaviti svoje proizvode na izložbeni štand najkasnije sat vremena prije početka izložbe i sudjelovati na manifestaciji , 05.10., 06.10. i 07.10. 2018. godine u vremenu od 10 :00 – 19:00 sati.

Obveznici fiskalizacije dužni su provoditi postupak fiskalizacije u prometu gotovinom sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12). Obveznici fiskalizacije su pravne osobe obveznici poreza na dobit (trgovačka društva i ostali), ako su obveznici izdavanja računa, te fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrti, slobodna zanimanja). Molimo sve sudionike koji će se predstaviti s alkoholnim proizvodima sa obvezom posjedovanja Prijave za upis u registar trošarinskih obveznika da ishode odobrenja za prigodnu prodaju navedenih proizvoda.

U slučaju kršenja pravnih propisa od strane izlagača, sankcije za navedene prekršaje i kazne snosi isključivo izlagač. Trošak putovanja i smještaja na manifestaciju u cijelosti snosi izlagač.

Manifestacija se održava u GOSPIĆU,TRG STJEPANA RADIĆA  05.10., 06.10. i 07.10. 2018. godine  u vremenu od 10:00 – 19:00 sati.

Povjerenstvo će nakon isteka roka za prijavu odabrati registrirane proizvođače poljoprivrednih proizvoda s područja Istarske županije. Prednost prilikom odabira će imati proizvođači koji su već nagrađivani na međunarodnim i nacionalnim manifestacijama sličnog karaktera. Prijavitelji će biti obaviješteni o odluci Povjerenstva za odabir izlagača na manifestaciji JESEN U LICI putem e-maila.

Korištenje štanda za odabrane izlagače bit će besplatno.

Proizvođači zainteresirani za sudjelovanje na manifestaciji dostavljaju prijavnicu, uredno ispunjenu, potpisanu na e-mail adresu: poljoprivreda@istra–istria.hr

Rok za dostavu prijavnice je 27. 09. 2018. do 12:00 sati.

Kontakt telefon za dodatne informacije: 052/351-649