05.09.18. u 10:41

Akti župana - kolovoz 2018.

 1. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 1 BUZET
 2. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 2 BUZET
 3. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 3 BUZET
 4. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 4 BUZET
 5. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 5 BUJE
 6. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 6 OPRTALJ
 7. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 7 NOVIGRAD
 8. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 9 VRSAR
 9. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 10 KANFANAR
 10. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 11, DIVŠIĆI
 11. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 12, MARČANA
 12. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 13, SVETVINČENAT
 13. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 14, SVETI LOVREČ PAZENATIČKI
 14. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 15, MEDULIN
 15. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 18, RAŠA
 16. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 19, ŽMINJ
 17. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 20, BARBAN
 18. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 21, POTPIĆAN
 19. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 22, NEDEŠĆINA
 20. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 24, KRNICA
 21. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 25, JURŠIĆI
 22. Odluka o raskidu Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 26, FAŽANA
 23. Odluka o odabiru ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za usluge izrade stručne podloge za proglašenje –regionalnog parka Ćićarija u sklopu projekta LIKE . Living on the Karst Edge
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge Izrade Eko brošure
 25. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju – projekt HQ_ISTRIA – Stimuliranje rasta malog i srednjeg poduzetništva Istarske županije
 26. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata pristiglih između 9. lipnja 2018. i 27. srpnja 2018. godine temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini u zdravstvu i socijalnoj skrbi
 27. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude WALK THE GLOBAL WALK
 28. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe Raša
 29. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria
 30. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula- Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola, nad kojim upravljačka prava ima Istarska županija
 31. Druge izmjene i dopune Plana prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2018. godinu,
 32. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju
 33. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Radnih skupina za institucionalizaciju zavičajne nastave u Istarskoj županiji - Regione Istriana,
 34. Odluka o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 27. travnja do 25. srpnja 2018. godine temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini (prioritetno područje – kultura),
 35. Odluka o odabiru ponude u postupku javne nabave društvenih i drugih posebnih usluga – poštanske usluge,
 36. Odluka o poništenju postupka javne nabave velike vrijednosti za opremanje Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ - Rovinj
 37. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju stručnog projektnog tima za provedbu projekta „Energetska obnova Srednje škole Mate Blažine, Labin“
 38. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju stručnog projektnog tima za provedbu projekta „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Ivana Batelića – Raša na adresi Ivana Batelića 1 Raša“ ref.br. KK.04.2.1.03.0179
 39. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge prijevoza učenika OŠ Fažana za školsku godinu 2018./2019.
 40. Odluka o ispravci Odluke o poništenju postupka javne nabave - Opremanje Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ – Rovinj –  Grupa 1
 41. Odluka o poništenju postupka javne nabave velike vrijednosti za opremanje Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ – Rovinj – Grupa 2
 42. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova adaptacije prostora stacionara III. faza, ispostava Labin Istarskih domova zdravlja
 43. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini – prioritetno područje: promicanje dvojezičnosti i očuvanje kulturne baštine talijanske nacionalne zajednice i drugih nacionalnih manjina,
 44. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge održavanja treninga profesora, edukativnih radionica i pružanje potpore u provedbi edukativnih aktivnosti u okviru projekta WALK THE GLOBAL WALK, sufinanciranog od strane Europske komisije putem Programa za obrazovanje o razvoju i podizanju svijesti (DEAR),
 45. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovora o pružanju stražarskih i čuvarskih usluga u 2018. godini,
 46. Odluka o odobrenju promjene termina za provedbu prijavljenog projekta Planinarskog društva Ćićarija Buje
 47. Odluka o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. u Istarskoj županiji,