03.09.18. u 15:15

Obavijest o početku Javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Nacrtu prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Objavljeno: 4.9.2018. godine

U izradi Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (u daljnjem tekstu: Glavni plan) sudjeluju Primorsko-goranska županija, Istarska i Ličko-senjska županija koje su sklopile Sporazum o partnerstvu temeljem kojeg je Primorsko-goranska županija vodeći partner na izradi Glavnog plana. Nositelj izrade Glavnog plana je Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije sukladno Odluci Župana od 24. travnja 2017. godine (KLASA: 022-04/1-01/16, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-7).

Temeljem članka 23. stavka 1. Uredbe o strateškoj procjeni u Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i članka 12. stavka 1. točke 2., te članka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Glavnog plana, dana 3. rujna 2018. godine donesena je Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš i Nacrta prijedloga Glavnog plana na javnu raspravu.

Cijeli tekst Odluke možete vidjeti ovdje

Isto tako, s danom 4. rujna 2018. godine, donesena je Obavijest o Javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Glavnog plana i Nacrta prijedloga Glavnog plana od strane nadležnog Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije.

Cijeli tekst Obavijesti možete vidjeti ovdje

Javni uvid u Stratešku studiju i Nacrt prijedloga Glavnog plana na području Istarske županije moći će se izvršiti od 13. rujna do 12. listopada 2018. godine, radnim danom od 9:00 do 15:00 sati u ulaznom holu prostorija Istarske županije u Puli na adresi Fanatička 29, 52 100 Pula.

Javno izlaganje na području Istarske županije održati će se u četvrtak, 4. listopada 2018. godine u Pazinu, u Gradskoj vijećnici Grada Pazina, Družba Sv. Ćirila i Metoda 10, s početkom u 17,00 sati.