04.06.18. u 07:54

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Obilaznica grada Umaga“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 11. lipnja 2018. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Obilaznica grada Umaga“. Javna rasprava traje 30 dana odnosno do 11. srpnja 2018. godine.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s nadležnim Upravnim odjelom za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju Grada Umaga.

Za vrijeme trajanja javne rasprave jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u trajanju od 30 dana i to od 11. lipnja 2018. godine do 11. srpnja 2018. godine u predvorju gradske vijećnice Grada Umaga,  Giuseppe Garibaldi 6, 52470 Umag, svakog radnog dana od 07,30  do 15,30 sati.

Sažetak za javnost biti će dostupan javnosti u trajanju od 30 dana i to od 11. lipnja 2018. godine do 11. srpnja 2018. godine u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati,

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost  bit će dostupni javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike – www.mzoip.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr, te Grada Umaga – www.umag.hr.

Javno izlaganje održat će se 3. (utorak) srpnja 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Umaga,  Giuseppe Garibaldi 6, 52470 Umag, s početkom u 17,00  sati.

Izlaganju  će biti nazočni predstavnici investitora, trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba i predstavnici izrađivača Studije, Oikon d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 11. srpnjem  2018. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Stručna podloga
Sažetak za javnost