19.04.18. u 15:19

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2017./18.

1. Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2017./18.
2. Konačna bodovna lista potpunih prijava (s analitičkim podacima)
3. Lista nepotpunih prijava