10.04.18. u 15:25

Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Klasa: 112-02/18-01/10
Urbroj: 2163/1-01/02-18-15
Pazin, 11. travnja 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije

OBAVIJEST KANDIDATIMA prijavljenim na javni natječaj za imenovanje Pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije

Objavljen dana 5. ožujka 2018. godine u „Narodnim novinama“, na web stranci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Istarske županije.

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, sa punim radnim vremenom da će se prethodna provjere znanja i sposobnosti kandidata (pismeno testiranje i usmeni razgovor) održati

dana 18. travnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati
u zgradi Istarske županije u Puli, Flanatička 29, na I. katu
u Sali za sastanke Mijo Mirković- Mate Balota

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu prisustvovati samo kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja te su podnijeli urednu prijavu, kojima je upućen poziv za testiranje.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Valerio Drandić, predsjednik
Ljiljana Škifić, član
Ivana Moharić, član