08.03.18. u 14:33

Uvid u Nacrt okolišne dozvole za izmjenu i dopunu uvjeta rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Uljanik brodogradilište d.d. iz Pule, operatera Uljanik brodogradilište d.d. iz Pule

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Odlukom, KLASA: UP/I-351-03/16-02/74, URBROJ: 517-06-2-2-1-18-16 od 28. veljače 2018. godine, uputilo na uvid Nacrt okolišne dozvole za izmjenu i dopunu uvjeta rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Uljanik brodogradilište d.d. iz Pule, operatera Uljanik brodogradilište d.d. iz Pule.

Uvid u Nacrt  dozvole traje 30 dana, i to od 15. ožujka do 13. travnja 2018. godine, u kojem razdoblju će na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzoe.hr) biti objavljen na uvid Nacrt dozvole.

Primjedbe na Nacrt dozvole, u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva dostavljaju se na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt dozvole Uljanik brodogradilište d.d. iz Pule, poziv na broj: KLASA: UP/I-351-03/16-02/74, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr, a mogu se dostaviti i na adresu ovog tijela: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula, odnosno elektronički na e-mail: odrzivi.razvoj@istra-istria.hr te na adrese koje objave druga tijela javne vlasti u sklopu objave informacije o uvidu u nacrt dozvole i koja primjedbe javnosti nakon uvida u nacrt dozvole dostavljaju Ministarstvu.

Odluka s informacijom