12.02.18. u 15:18

Akti župana - siječanj 2018.

  1. Odluka o prihvaćanju prijedloga 3. aneksa Ugovora o uslugama izrade idejnog projekta i studije izvodljivosti za sustav navodnjavanja Čepić polje,
  2. Odluka o prihvaćanju prijedloga 2. aneksa Ugovora o uslugama izrade predinvesticijske studije za sustav navodnjavanja Buzeštine,
  3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – Usluge računalne potpore (unos podataka s ulaznih računa),
  4. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija),
  5. Odluka o planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2018. godini,
  6. Odluka o provođenju postupka zajedničke javne nabave – LOŽIVIH ULJA,
  7. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u zajedničkom postupku nabave loživih ulja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja,
  8. Rješenje o ispravku Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj,
  9. Zaključak o davanju suglasnosti koncesionaru Margiti Matanić za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost dentalne medicine,
  10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Usluge održavanja i popravljanja osobnih računala, periferne i računalne opreme,
  11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Usluge računalne potpore (Održavanje, nadogradnja i redizajn web stranica),
  12. Zaključak o prihvaćanju liste kandidata za sudjelovanje u programu Eurodyssée za 2018. i 2019. godinu,
  13. Odluka o sklapanju ugovora temeljem Okvirnog sporazuma u postupku javne nabave usluge najma osobnih automobila za potrebe Istarske županije u 2018. godini
  14. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre,
  15. Plan prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2018. godinu,
  16. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2018. godinu,
  17. Odluka o odabiru ponude za nabavu stražarskih i čuvarskih usluga,
  18. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar,
  19. Odluka o odabiru, u postupku javne nabave usluge izrade komunikacijske strategije i provedbe medijske kampanje projekta LIKE,
  20. Zaključak o donošenju Programa poticanja turističkih manifestacija u 2018. godini i objavi Javnoga poziva za dodjelu potpora,
  21. Odluka o dodjeli de minimis potpore projektu Istra Inspirit u 2018. godini i prijedlog Ugovora o isplati subvencije za provedbu zajedničkog projekta Istra Inspirit,
  22. Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći Općini Gračišće,
  23. Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći Općini Vižinada
  24. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga pranja automobila u 2018. godini
  25. Odluka o odabiru ponude za nabavu sredstva za čišćenje
  26. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za usluge čišćenja poslovnih prostora
  27. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Usluge eŠkole tehničara,
  28. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2018. godinu,
  29. Odluka o broju i visini stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji u akademskoj godini 2017./18.
  30. Zaključak o utvrđivanju obveze provođenja vanjske revizije u ustanovi Politehnika Pula, visoko tehničko-poslovnoj školi s pravom javnosti za 2017. godinu
  31. Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2017./18.
  32. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 915, k.o. Lovrečica, k.č.br. 44/6, gradilište, u vlasništvu Margarete Benčić, Kranj, Šenčur, Visoko 118 D, Slovenija,
  33. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije"za 2018. godinu,
  34. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije" za 2017. godinu,
  35. Prijedlog Zaključka o dodjeli financijskih sredstava Općini Lanišće za sanaciju vodospreme u selu Brgudac,
  36. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o osnivanju ordinacije zdravstvene zaštite žena na adresi Naselje Goričica 1,Buzet,
  37. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o osnivanju ordinacije zdravstvene zaštite žena, na adresi M. Benussi 6, Rovinj,
  38. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o osnivanju ordinacije zdravstvene zaštite predškolske djece na adresi E. Pascali 3A, Umag,
  39. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijskog plana za 2017. godinu,
  40. Prijedlog Plana davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe na području Istarske županije za 2018. godinu,
  41. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Istarske županije za 2018. godinu,
  42. Izvješće o radu Upravnog odjela za turizam Istarske županije za 2017. godinu,
  43. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba nacionalnih manjina Istarske županije za 2018. godinu,
  44. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu fotokopirnog papira, omotnica i registratora,
  45. Odluka o odabiru ponude za nabavu aparata i vode za piće,
  46. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu ostalog uredskog materijala i potrepština,
  47. Odluka o financiranju rada Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opće bolnice Pula