23.01.18. u 14:57

Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju

OBAVIJEST KANDIDATIMA prijavljenim na javni natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju na radno mjesto

  • viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pula,  1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom
  • voditelj/ica Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pazin, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom,

objavljen dana 08.01.2018.g. u „Narodnim Novinama“,  web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Istarske županije

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na javni natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pula,  1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom i na radno mjesto voditelj/ica Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pazin, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, objavljen dana 08.01.2018.g. u „Narodnim Novinama“,  web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Istarske županije da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata (pismeno testiranje i usmeni razgovor) održati dana 31.siječnja 2018.g. (srijeda) u 09:00 sati na adresi Pula, Riva 8 (velika sala).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja te su podnijeli urednu prijavu, a kojima je brzojavom upućen poziv na testiranje.

Istarska županija

Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju

Klasa: 112-02/17-01/02

Urbroj: 2163/1-18-09/1-18-31

Pula, 22.01.2018.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Gordana Kliman Delton, predsjednica

Ivana Moharić Major, članica

Jasmina Mandić, članica