22.12.17. u 18:30

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2017./18.

1. Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2017./18.

1. Konačna bodovna lista (s analitičkim podacima)

2. Lista nepotpunih prijava (konačno)

3. Lista studenata koji su odustali od podnesene prijave (konačno)

2. Odluka o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2017./18.