14.12.17. u 09:07

Održan ciklus edukacija EU-LAB Europski laboratorij- priprema i upravljanje EU projektima

Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije je 11. i 12. prosinca 2017. godine organizirao dvodnevnu edukaciju pod nazivom „Europski fond za regionalni razvoj – razvoj projektnih prijedloga“ i „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ namijenjenu zaposlenicima javnog sektora u Istarskoj županiji. Edukacija se održala u Centru za EU i međunarodnu suradnju u Puli kao druga u ciklusu edukacija „EU LAB- Europski laboratorij- priprema i upravljanje EU projektima“.

Prvoga dana edukacije polaznicima je predstavljena EU financijska perspektiva 2014.-2020., Operativni program konkurentnost i kohezija i Europski fond za regionalni razvoj, uz pregled dostupnih natječaja za JLS. Sudionici su također dobili uvid u novi sustav prijave projekata eFondovi, te u dokumentaciju potrebnu za prijavu projektnih prijedloga. Razradom projektnih ideja, dobili su savjete za kvalitetno ispunjavanje prijavnica.

Drugi je dan bio rezerviran za predstavljanje natječaja „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ koji je trenutno otvoren. Pozivom se podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti, koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje posebno integriranim pristupom.

Edukacija namijenjena udrugama i civilnom sektoru pod nazivom „Natječaji za financiranje projektnih prijedloga udruga“ organizirana je 13. i 14. prosinca 2017. godine kao posljednja u ciklusu edukacija EU LAB-a. Sudionici iz različitih udruga sa područja Istarske županije upoznalo se sa natječajima iz Europskog socijalnog fonda i Programima Unije, sa nadolazećim natječajima za udruge i dokumentacijom potrebnom za prijavu. Osim toga, dobili su uvid u važnost procesa formiranja kvalitetnih partnerstava, a praktičnim radom u grupama na konkretnim projektnim idejama, još su dublje razradili i usavršili stečeno znanje na teorijskom dijelu edukacije.

Na obje edukacije sudjelovalo je ukupno oko 60 predstavnika javnog i civilnog sektora u Istarskoj županiji.