08.11.17. u 08:52

INTERREG Program prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020

Odobrena 22 projektna prijedloga s više od 18,6 milijuna eura od Europskog fonda za regionalni razvoj

Ukupno 22 projektna prijedloga odobrena su za financiranje putem „Standard +” poziva na dostavu projektnih prijedloga, koji je bio objavljen u ožujku ove godine u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020. Konačna odluka o odabiru projekata prihvatljivih za financiranje donesena je na sastanku Odbora za praćenje Programa održanog u Splitu 26. i 27. listopada 2017., te potom objavljena na službenim stranicama Programa www.italy-croatia.eu - odjeljak "Call for Proposals”.

S odlukom o odobrenju prvih "Standard+” projekata otvara se novi ciklus financiranja u okviru prekogranične suradnje koji predstavlja novost za cijelo područje uključeno u Program. Također je bitno istaknuti kako spomenuta sredstva predstavljaju neizostavnu priliku za javne i privatne subjekte s pravnom osobnošću i djelovanjem u jednoj od 8 hrvatskih županija i 25 talijanskih pokrajina koje sudjeluju u Programu.

Iznos Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a) dodijeljen natječajem kojim će se financirati 17 projekata, povećan je na zahtjev Odbora za praćenje koji je izrazio spremnost uvećati iznos predviđen za „Standard +” projekte dodajući oko 4 milijuna eura. Na taj način, dio namijenjen za financiranje prvih 17 rangiranih projekata s početne ljestvice će premašiti 18,6 milijuna eura (od ukupno 201 milijuna na raspolaganju tijekom cijelog Programskog razdoblja), te će se financirati dodatna 4 projektna prijedloga što čini ukupno 22 „Standard +” projekta. Pojam „Standard +” označava projektne inicijative koje kapitaliziraju već provedene projekte suradnje u prethodnom Programskom razdoblju 2007-2013 u okviru Programa transnacionalne suradnje Jugoistočne Europe (SEE), Programa Mediteran (MED) i Programa prekogranične suradnje IPA Adriatic.

Prvi projekti će biti financirani kako slijedi:

• 3 projekta za podršku plavim inovacijama

• 3 za podršku sigurnosti i otpornosti na klimatske promjene i katastrofalne događaje

• 11 za potporu kulturnoj i prirodnoj baštini

• 5 za pomorski prijevoz

Opći cilj programa je povećanje prosperiteta obalnog područja i razvoj potencijala „plavog rasta”, kroz poticanje izgradnje partnerstva između prekograničnih organizacija i subjekata vezanih prvenstveno uz jadransku obalu, aktivirajući niz inicijativa koje mogu paralelno potaknuti gospodarstvo i zaštitu okoliša jadranskog bazena koji zbog svog iznimnog značaja zaslužuje biti financiran kroz ulaganja iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a).

Ukratko, 22 "Standard +" projekta će biti provedena u periodu od 18 mjeseci, što će omogućiti realizaciju prvih rezultata ovog novog Programa. Sve to će se postići kroz suradnju između talijanskih i hrvatskih partnera, kako bi se poboljšale sinergijske aktivnosti između dviju zemalja te razvoj nove kulture prekograničnih aktivnosti koja uključuje ukupno 12,5 milijuna stanovnika koji žive u Programskom području.

 

Projekt iDEAL

 

U sklopu „Standard +” poziva, IRENA-i Istarskoj Regionalnoj Energetskoj Agenciji je odobren projekt iDEAL - DECISION SUPPORT SYSTEM FOR CLIMATE CHANGE ADAPTATION PLANS u ukupnoj vrijednosti od 929.434,00 EUR. Na projektu IRENA ima ulogu vodećeg partnera.

Glavne aktivnosti su izrada Sustava Podrške Odlučivanja (DSS) za prilagodbu klimatskim promjenama i izradu mjera za zaštitu od požara, poplava i odrona, prikupljanje podataka i informacija te jačanje znanja o alternativnim opcijama pri izradi Klimatskih planova, jačanje znanja donosioca politika vezanih uz klimatsko planiranje, jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave vezanih uz klimatske promjene, prostorno planiranje, planiranje resursa, očuvanju kulture i sigurnost područja te izrada Klimatskih planova za uključena područja.