31.10.17. u 12:18

Održana 5. sjednica Skupštine Istarske županije

Na današnjoj 5. sjednici Skupštine Istarske županije, održanoj u Spomen domu u Pazinu, istarski je župan Valter Flego iznio Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2017. godinu, prema kojim Proračun iznosi 1.026.650.000,00 kn, odnosno za 227.000.000,00 kn manje u odnosu na dosadašnji plan, a obuhvaća Istarsku županiju i njezine proračunske korisnike. Kako je pojasnio župan, smanjenje se u najvećem dijelu ostvaruje uslijed tehničkog usklađivanja i trošenja kreditnih sredstva za izgradnju Opće bolnice Pula, te usklađivanja s Ministarstvom zdravstva.

„Radovi na novoj bolnici idu prema planu, s time da nam je kvaliteta apsolutni prioritet, a sada tek nastupaju tzv. skupi radovi“, kazao je župan Flego dodajući kako se financijski plan Opće bolnice Pula umanjuje za 254.440.841,40 kn.

Dio Proračuna koji se odnosi na Istarsku županiju iznosi 238.562.338,51 kn, odnosno 23% ukupnog Proračuna, a ovim Izmjenama i dopunama povećava se za 13.214.198,24 kn. Za Istarsku županiju glavna obilježja predloženih izmjena i dopuna proračuna su usklađenje poreznih prihoda, odnosno povećanje županijskih poreza za 1.500.000,00 kn. Uočava se, dakle, nastavak trenda boljeg punjena prihoda od poreza na dohodak za 4.160.000,00 kn (nenamjenski dio 2.000.000,00 kn, decentralizirane funkcije 2.160.000,00 kn), uz istovremeno smanjenje kompenzacijskih mjera iz Državnog proračuna za 2.000.000,00 kn.

Govoreći nadalje o izmjenama i dopunama, župan Flego se posebno osvrnuo na nove projekte i programe koji su uvršteni. Najznačajnije povećanje odnosi se na projekt izgradnje Sustava za navodnjavanja Červar Porat Bašarinka koji je u 2017. godini planiran u ukupnom iznosu od 31 milijun kn. Također, kao iznimno značajno župan je izdvojio i povećanje ulaganja u dijelu Bolnice Martin Horvat u Rovinju u iznosu od 5.630.451,88 kn iz vlastitih izvora za podizanje standarda i energetsku efikasnost.

„Kad govorimo o obrazovanju, izdvojio bih dodatnih 1,2 milijuna kuna za investicijsko održavanje osnovnih i srednjih škola Istarske županije. Također, nakon provedene javne nabave za prijevoz učenika osnovnih škola osigurana su dodatna sredstva u iznosu od gotovo milijun kuna, a za projekt pomoćnika u nastavi - MOZAIK 3 osigurana su sredstva u iznosu od 700.000,00 kn, dok je za rad Politehnike osigurano 470.000,00 kn“, naglasio je istarski župan.

Istarska županija ulaže i 400.000,00 kn u Centar za istraživanje materijala Istarske županije,  350 tisuća kuna za izradu Strategije vinarstva, a 200.000,00 kn za projekt sanacije kaštela Rota u Momjanu. Za projekt Parenzana osigurano je, pak, 133.400,00 kuna od Ministarstva turizma, a dobivena sredstva utrošit će se za uređenje staze, odnosno biciklističkog puta (brojači bicikala, servisne stanice).

Župan Flego je istaknuo kako se Izmjenama i dopunama Proračuna uvrštavaju i dva nova europska projekta.

„Projektom LIKE nastavljamo zaštitu i unaprjeđenje prirodnih potencijala istarskog krša. Istarska županija osigurat će izradu stručnih podloga potrebnih za uspostavu regionalnog parka Ćićarija kao najveće regionalne kategorije zaštite“, rekao je Flego dodajući kako ukupna vrijednost projekta za Istarsku županiju iznosi oko 2,1 milijuna kuna.

Drugi projekt je „3D FOR VET“ kojem je cilj staviti učenike tehničkih strukovnih srednjih škola u bolju poziciju na tržištu rada kroz korištenje 3D tehnologije u formalnom  obrazovanju, primjenu njihovog znanja u praksi i zajedničkim radom s kolegama iz drugih zemalja EU. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 2 milijuna kuna.

„Kao i ranije, nastavljamo s racionalizacijom troškova poslovanja županijske uprave, te ovim Izmjenama i dopunama štedimo dodatnih 410.750,00 kn zahvaljujući implementaciji projekta e-Uprava“, nastavio je župan zaključivši kako predložene Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu predstavljaju dosljednost, stabilnost i kontinuitet u radu županijske uprave, koja se vodi načelima transparentnosti, racionalnosti i odgovornosti poslovanja.

Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2017. godinu usvojen s jednim suzdržanim glasom.

Na sjednici je svečano prisegnula i nova vijećnica Ilirjana Croata Medur (HDZ), koja je došla na mjesto vijećnice Monike Udovičić, na čiji je zahtjev mandat stavljen u mirovanje.