12.09.17. u 09:04

Akti župana - kolovoz 2017.

 1. Prve izmjene i dopune Plana prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2017. godinu
 2. Odluka o odabiru ponude za nabavu uredskog materijala i opreme,
 3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluga popravka i održavanja vozila za 2017. godinu,
 4. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o odabiru ponude za izvođenje radova adaptacije prostora stacionara II faza u Ispostavi Labin
 5. Zaključak o sufinanciranju manifestacije PLAVA LAGUNA CROATIA OPEN ATP UMAG 2017.
 6.  
  a) Rješenje o razrješenju predstavnika Istarske županije za predsjednika i člana Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr.Martin Horvat“ Rovinj,
  b) Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije za predsjednika i člana Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr.Martin Horvat“ Rovinj,
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave naftnih derivata na benzinskim postajama,
 8. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Jože Šurana Višnjan,
 9. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie,
 10. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 10 – KANFANAR,
 11. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 11 – DIVŠIĆI,
 12. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 13-SVETVINČENAT,
 13. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 20 – BARBAN,
 14. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 26 – FAŽANA,
 15. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 14 – SVETI LOVREČ PAZENATIČKI,
 16. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 9 – VRSAR,
 17. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 19 – ŽMINJ,
 18. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – GRUPA 17 – ČEPIĆ,
 19. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 16 – VODNJAN,
 20. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – GRUPA 23 – VIŠNJAN,
 21. Odluka odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – GRUPA 8 – TAR,
 22. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave velike vrijednosti za usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za školske godine 2017./18. i 2018./19. za grupe predmeta nabave: grupa 9-Vrsar, grupa 10-Kanfanar, grupa 11-Divšići, grupa 13-Svetvinčenat, grupa 14-Sv. Lovreč Pazenatički, grupa 19-Žminj, grupa 20-Barban, grupa 26-Fažana,
 23. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave velike vrijednosti za usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za školske godine 2017./18. i 2018./19. za grupe predmeta nabave: grupa 9-Vrsar, grupa 10-Kanfanar, grupa 11-Divšići, grupa 13- Svetvinčenat, grupa 14-Sv. Lovreč Pazenatički, grupa 19-Žminj,  grupa 20-Barban, grupa 26-Fažana,
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova krčenja i sječenja niskog i visokog raslinja u svrhu vršenja dodatnih geotehničkih istražnih radova na obuhvatu male akumulacije Mateši u funkciji Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka