11.09.17. u 08:51

Projekti Doma za starije osobe Buzet

U  Domu za starije osobe Buzet od lipnja do prosinca 2017. godine provode  se dva projekta sufinancirana iz proračuna Istarske županije za 2017. godinu.
Projekt izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe „Doma je najljepše 2017.“ sufinanciran je iz Proračuna  Istarske županije za 2017. potporom od 86.241,76 kn te od strane partnera Grada Buzeta. Osiguranim sredstvima pokriti će se troškovi zapošljavanja gerontodomaćice i ostali troškovi neophodni za provedbu . Gerontodomaćica zaposlena na projektu  pružati će usluge organiziranja prehrane i dostave obroka, obavljanja kućanskih poslova, održavanja osobne higijene, prijevoza korisnika, psihosocijalne podrške te pomoć u rješavanju administrativnih i sličnih poslova, a obavljati  će i  zamjene ostalih radnika tima tijekom godišnjih odmora i bolovanja. Korisnici su većinom osobe starije životne dobi, iznimno mlađi, teže narušenog zdravstvenog ili socijalnog stanja.  Glavni cilj projekta je zadržati dosadašnju razinu usluge pomoći u kući na području Grada Buzeta i Općine Lanišće, a  korisnicima će se osigurati pravovremena i adekvatna usluga, spriječiti će se socijalna isključenost i osigurati dulji ostanak u vlastitom domu. Voditeljica projekta je Sanja Rupena, a u provedbu će  biti uključeni i drugi djelatnici Doma te volonteri buzetske Podružnice MUH-a.
Projekt „Dom Buzet-dodatne mjere zdravstvene zaštite za 2017. godinu“  sufinancira se sa 14.950,00 kn   iz proračuna Istarske Županije za 2017. godinu te vlastitim sredstvima. Voditeljica projekta   je  Maja Ivaniš. Glavni cilj projekta je postizanje kvalitete zdravstvene zaštite korisnika Doma za starije osobe Buzet. U okviru projekta planira se posjet liječnika specijalista - vanjskih suradnika: internista, psihijatra, neurologa, oftalmologa i radiologa, radi obavljanja specijalističkih pregleda i dijagnostičkih pretraga kako bi se poboljšalo ili očuvalo zdravstveno stanje korisnika, osigurao kontinuitet u praćenju nezaraznih bolesti i osigurao njihov kvalitetniji život. Provedbom projektnih aktivnosti  postići će se veća kvaliteta života  korisnika radi boljeg zdravstvenog stanja, sprječavanja komorbiditeta bolesti koje mogu dovesti do invaliditeta te oslobađajući korisnike dodatnih napora putovanja u udaljene centre na preglede. Obzirom na njihovu dob  u projekt će biti uključeno svih 50 korisnika usluge smještaja Doma za starije osobe, a kriterij za odabir specijalističkih pregleda ovisiti će o njihovim specifičnim zdravstvenim poteškoćama.