17.08.17. u 13:47

Akti župana - srpanj 2017.

 1. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge proširenja izvještajnog sustava poreznih evidencija i izvještajnog sustava koncesija,
 2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  u postupku jednostavne nabave – Prilagodba sustava ePorezi za prihvat i obradu podataka iz CVH (Porez na CMV)
 3. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2017. godinu,
 4. Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu poduzetničkih kredita u Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2017.“,
 5. Odluka o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu namijenjenih turističkim zajednicama i gospodarsko-interesnim udruženjima,
 6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata za očuvanje pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije,
 7. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za granice pomorskog dobra Istarske županije,
 8. Izmjene i Dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2017. godinu,
 9. Zaključak o davanju suglasnosti Istarske županije kao ovlaštenika prava prvokupa za osnivanje prava služnosti na k.č. br. 6583, 6971/2, 6971/4, 7014/3, 8095/5, 8095/6, 8121/2 i 8145/3, sve u k.o. Rovinj u vlasništvu Republike Hrvatske,
 10. Odluka o dodjeli financijskih potpora iz područja kulture temeljem Javnog poziva za jednokratnu dodjelu bespovratnih financijskih potpora iz područja kulture u 2017. godini,
 11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave – Ležaljke za odmor,
 12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Dopunskih geotehničkih istražnih radova i novelaciju izvedbenog projekta mini akumulacije Mateši Sustava za javno navodnjavanje Červar Porat – Bašarinka,
 13. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave – Servisne stanice
 14. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu strategije i planiranja trajnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika u Istarskoj županiji,
 15. Odluka o odabiru ponude za javne govorne usluge u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu,
 16. Odluka o odabiru ponude u postupku javne nabave male vrijednosti poštanskih usluga,
 17. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova izvanrednog održavanja lokalne ceste LC 50146, dionica Marciljani, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
 18. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova izvanrednog održavanja lokalne ceste LC 50091, dionica Fuškulin – Mugeba, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
 19. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 2 zaključenog na  temelju Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5042, dionica Tićan – Višnjan, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
 20. Odluka o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2017. godini,
 21. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Divšići,
 22. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 1 -  BUZET,
 23. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – GRUPA 2 -  BUZET,
 24. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – GRUPA 3 -  BUZET,
 25. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – GRUPA 4 -  BUZET,
 26. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – GRUPA 5 -  BUJE,
 27. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – GRUPA 6 -  OPRTALJ,
 28. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 7 -  NOVIGRAD,
 29. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 8 – TAR,
 30. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 9 – VRSAR,
 31. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 10 – KANFANAR,
 32. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 11 – DIVŠIĆI,
 33. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – GRUPA 12 – MARČANA,
 34. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 13-SVETVINČENAT,
 35. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 14 – SVETI LOVREČ PAZENATIČKI,
 36. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 15 -  MEDULIN,
 37. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 16-VODNJAN,
 38. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 17 – ČEPIĆ,
 39. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – GRUPA 18 – RAŠA,
 40. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 19 – ŽMINJ,
 41. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 20 – BARBAN,
 42. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – GRUPA 21 – POTPIĆAN,
 43. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – GRUPA 22 – NEDEŠĆINA,
 44. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 23 – VIŠNJAN,
 45. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – GRUPA 24 – KRNICA,
 46. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – GRUPA 25 – JURŠIĆI,
 47. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije GRUPA 26 – FAŽANA,
 48. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2017. godinu,
 49. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Istarskih domova zdravlja o davanju u zakup poslovnog prostora u Ispostavi Pula, u Svetvinčentu, Svetvinčenat 96A, za obavljanje nezdravstvene djelatnosti 
 50. Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor Župana Istarske županije za kandidata Marino Baldini,
 51. Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe kandidatkinji za izbor zamjenice Župana iz redova pripadnika nacionalnih manjina Giuseppini Rajko,
 52. Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor Župana Istarske županije za kandidatkinju Moniku Udovičić,
 53. Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe kandidatu za izbor zamjenika Župana iz redova pripadnika nacionalnih manjina Valmeru Cusmi,
 54. Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor Župana Istarske županije za kandidata mr. sc. Valtera Flego,
 55. Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor člana predstavničkog tijela - Skupštine Istarske županije za stranku HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –HDZ,
 56. Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor člana predstavn ičkog tijela - Skupštine Istarske županije za koaliciju stranaka SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP- HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS; ISTARSKI LABURISTI – IL,
 57. Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor člana predstavničkog tijela - Skupštine Istarske županije za stranku MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST,
 58. Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor člana predstavničkog tijela - Skupštine Istarske županije za stranku ŽIVI ZID,
 59. Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor člana predstavničkog tijela - Skupštine Istarske županije za koaliciju stranaka ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR IDS-DDI, HRVATSKA NARODNA STRANKA  LIBERALNI DEMOKRATI –HNS, ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – PARTITO ISTRIANO DEI PENSIONATI – ISU-PIP, HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA  - HSLS, ZELENI SAVEZ- ZELENI
 60. Odluka o odabiru ponude za radove na povećanju energetske učinkovitosti rasvjete u matičnoj zgradi SŠ Mate Blažine Labin
 61. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave velike vrijednosti za usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za školske godine 2017./18. i 2018./19. – grupe 9-Vrsar,14-Sveti Lovreč Pazenatički,19-Žminj,
 62. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave velike vrijednosti za usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za školske godine 2017./18. i 2018./19. – grupe - Tar, 10 – Kanfanar, 11 – Divšići, 13 – Svetvinčenat, 16 – Vodnjan, 17 – Čepić, 20 – Barban, 23 – Višnjan, 26 – Fažana,
 63. Odluka o I. Izmjenama i dopunama planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2017. godini,
 64. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – Sustav evidencije imovine,
 65. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu usluga održavanja, nadogradnje i integracije poslovnih informacijskih sustava istarske županije,
 66. Zaključak o utvrđivanju raspodjele sredstava udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije,
 67. Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu,
 68. Zaključak o davanju suglasnosti koncesionaru Sandri Cvek – Rojnić za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost dentalne medicine,
 69. Zaključak o davanju suglasnosti koncesionaru Tatjani Nefat za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost dentalne medicine,
 70. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave – Brojači bicikala,
 71. Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš  Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine,
 72. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu naftnih derivata na benzinskim postajama,
 73. Odluka o o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine,
 74. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 2, zaključenog na  temelju Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5081, dionica Labin – Stari grad, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
 75. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova izvanrednog održavanja lokalne ceste LC 50120 Tupljak – most u Potpićnu, s ponuditeljem ANTIROST Delnice