03.08.17. u 12:34

Grad Pula - Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"

Na temelju članaka 86., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17) te odredbe članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 27. srpnja 2017. godine, donosi

O D L U K U
o izradi II. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"

(preuzmite PDF dokument)