03.08.17. u 12:26

Grad Pula - Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13 i 65/17) Grad Pula putem Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI
II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“

(preuzmite PDF dokument)