19.07.17. u 13:09

Uvid u Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno, operatera Holcim (Hrvatska) d.o.o. iz Koromačna

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 160., stavak 1. i članka 166. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 13. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) te članka 16., stavak 8. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 08/14) Odlukom s informacijom, KLASA: UP/I-351-03/16-02/135, URBOJ: 517-06-2-2-1-17-9 od 11. srpnja 2017. godine, uputilo na uvid Nacrt okolišne dozvole za izmjenu i dopunu rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Holcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno, operater Holcim (Hrvatska) d.o.o. iz Koromačna.

Za vrijeme trajanja objave nacrta dozvole javnosti će na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoip.hr) biti omogućen uvid u nacrt dozvole.

Uvid u Nacrt  dozvole traje 30 dana i to od 21. srpnja do 20. kolovoza 2017. godine.

Primjedbe na nacrt dozvole, u roku od 8 dana od završetka objave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, dostavljaju se na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, s naznakom: Uvid u Nacrt dozvole Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno, pozivom na broj: KLASA: UP/I-351-03/16-02/135, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoip.hr, a može se dostaviti i na adresu Istarske županije, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula, odnosno elektronički na e-mail: odrzivi.razvoj@istra-istria.hr te na adresu Općine Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša, odnosno elektronički na e-mail: opcina-rasa@pu.t-com.hr.

Obavijest o uvidu u nacrt dozvole na regionalnoj i lokalnoj razini objavljuje se na internetskim stranicama Istarske županije i Općine Raša te na oglasnim pločama u sjedištu navedenih tijela.

Odluka s informacijom