12.06.17. u 14:01

Odluka o poništenju oglasa

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju

Klasa: 112-03/17-01/01
Urbroj: : 2163/1-18-09/1-17-14
Pula, 09.06.2017.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), v.d. pročelnice Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA

za prijam u službu na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, na radno mjesto REFERENTA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU u Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Buzet – 1 izvršitelj/ica, objavljenog dana 19.05.2017.g. na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici Istarske županije.

v.d. Pročelnice
Vesna Pavletić, dipl. iur.