12.06.17. u 13:45

Informacija: Rezultati drugog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2017. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 05. do 07. lipnja 2017. godine, proveo II ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je uzorkovano more na 209 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 207 mjernih točaka ili u 99,04% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, dok je na dvije mjerne točke (Plominski zaljev – „Dražine zapad“ i „Dražine istok“ - Plomin, Općina Kršan) ili u 0,96% uzoraka  zabilježena zadovoljavajuća kakvoća.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 21,2 ºC do 24,4 ºC dok se temperatura zraka kretala od 19,0 ºC do 27,2 ºC.