10.05.17. u 13:47

Poziv na edukaciju "Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u području planiranja energetike i mobilnosti"

Regionalna energetska agencija Kvarner, u suradnji s Istarskom i Primorsko-goranskom županijom, kao partnerima u europskom projektu SIMPLA - Održivo i integrirano multisektorsko planiranje, financiranog sredstvima EU programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020, poziva sve jedinice lokalne samouprave (JLS) na području Republike Hrvatske da se prijave na edukaciju na temu što kvalitetnijeg planiranja energetike i mobilnosti, odnosno izrade i/ili usklađivanja njihovih Akcijskih planova energetski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plans – SEAPs) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMPs).

Riječ je o planovima priznatima na razini Europske unije koji dijele iste ciljeve - smanjenje emisija štetnih plinova i promoviranje održivog urbanog razvoja - a čija je priprema najčešće u nadležnosti različitih odjela jedinica lokalne samouprave, dok bi se jačom harmonizacijom i suradnjom u procesu postupka izrade planova moglo doprinijeti njihovoj većoj efikasnosti, a potencijalno i smanjenju troškova za njihovu implementaciju, kroz usklađivanje i kombiniranje planiranih mjera i akcija.

Edukacija naslovljena „Koordinirano planiranje energetike i mobilnosti“ dio je šireg međunarodnog programa jačanja kapaciteta JLS razvijenog u okviru EU projekta SIMPLA, koji osim klasičnog treninga in-situ uključuje i webinare te individualnu podršku stručnjaka prilikom izrade, revizije ili usklađivanja postojećih SEAP-ova i SUMP-ova. Edukacija će se, prema istoj metodologiji, provoditi u šest europskih zemalja – Italiji, Austriji, Španjolskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj i Hrvatskoj. Sudjelovanje se ne naplaćuje, a organizatori će svim sudionicima sufinancirati troškove puta i smještaja.

Edukacija u ukupnom trajanju od 50 sati, provodit će se u periodu od lipnja do rujna 2017. godine, u obliku dva trodnevna bloka, a sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave svoju prijavu mogu uputiti najkasnije do 24. svibnja 2017. na adresu REA-e Kvarner.

Javni poziv za edukaciju, prijavni obrazac, kao i detaljni raspored edukacije, moguće je preuzeti putem mrežnih stranica projekta SIMPLA www.simpla-project.eu/hr/news/simpla-trening/ , na kojima se nalaze i kontakti za sve dodatne informacije.