10.05.17. u 13:43

Obavijest kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za zapošljavanje višeg/e stručnog/e suradnika/ce za međunarodne projekte - provedba projekta „Open Innovation to raise Entrepreunership skills and Public Private Partnership in Danube Region“ ...

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo
Riva 8, 52100 Pula
Pula, 10. svibnja 2017.

OBAVIJEST
KANDIDATIMA/KINJAMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE VIŠEG/E STRUČNOG/E SURADNIKA/CE ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE - PROVEDBA PROJEKTA „OPEN INNOVATION TO RAISE ENTREPREUNERSHIP SKILLS AND PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN DANUBE REGION“ (AKRONIM: DA-SPACE, OZNAKA PROJEKTA: DTP1-1-146-1.2) U UPRAVNOM ODJELU ZA GOSPODARSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu na Oglas za prijam u službu višeg/e stručnog/e suradnika/ce za međunarodne projekte - provedba projekta „Open Innovation to raise Entrepreunership skills and Public Private Partnership in Danube Region“ (akronim: DA-SPACE, oznaka projekta: DTP1-1-146-1.2) u Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije Klasa: 112-03/17-01/04; Urbroj: 2163-1-22/1-17-03, objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Pula i Istarske županije dana 14.04.2017.g. da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata (pismeno testiranje i usmeni razgovor) održati dana 17. svibnja 2017. g. (SRIJEDA) u 9.00 sati u zgradi Istarske županije u Puli, Riva 8 (Centar za EU i međunarodnu suradnju u Puli, prizemlje zgrade).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa i kojima je brzojavom upućen poziv na testiranje.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa

KLASA: 112-03/17-01/04
URBROJ: 2163-1-22/6-17-17
Datum: 10. svibnja 2017.