02.05.17. u 12:32

Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijem u službu u UO za održivi razvoj Istarske županije na radno mjesto višeg/e stručnog/e suradnika/ce za zaštitu prirode i okoliša – 2 izvršitelj/izvršiteljice

Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije na radno mjesto višeg/e stručnog/e suradnika/ce za zaštitu prirode i okoliša – 2 izvršitelj/izvršiteljice.

OBAVIJEST KANDIDATIMA prijavljenim na javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije na radno mjesto višeg/e stručnog/e suradnika/ce za zaštitu prirode i okoliša – 2 izvršitelj/izvršiteljice, objavljen u Narodnim novinama br. 31 od 05. travnja 2017.g., na web portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured pula te na mrežnim stranicama Istarske županije.

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na navedeni natječaj, da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata (pismeno testiranje i usmeni razgovor) održati dana 08. svibnja 2017. godine (ponedjeljak) sa početkom u 8,30 sati na adresi Pula, Flanatička 29, II. kat, sala za sastanke Mate Balota.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja i kojima je putem elektroničke pošte upućen poziv na testiranje.

Istarska županija
UO za održivi razvoj
KLASA:  112-02/17-01/01
URBROJ:  2163/1-08-02/1-17-44
Pula, 2. svibnja 2017.godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja