26.04.17. u 10:01

Općina Ližnjan-Lisignano - Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUOL

Na temelju članka 88., stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) Općina Ližnjan-Lisignano putem Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje:

OBAVIJEST  O  IZRADI
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ližnjan-Lisignano 

(preuzmite pdf dokument)