13.03.17. u 13:55

Uvid u Nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće odlagalište otpada Cere, operatera 1. maj d.o.o. iz Labina

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Odlukom s informacijom, KLASA: UP/I-351-03/15-02/108, URBOJ: 517-06-2-2-1-17-34 od 01. ožujka 2017. godine, uputilo na uvid Nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće odlagalište otpada Cere, operatera 1. maj d.o.o. iz Labina.

Za vrijeme trajanja objave nacrta dozvole javnosti će na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoip.hr) biti omogućen uvid u nacrt dozvole.

Uvid u Nacrt  Rješenja o okolišnoj dozvoli počet će 13. ožujka 2017. godine u trajanju od 15 dana.

Primjedbe na nacrt dozvole, u roku od 8 dana od završetka objave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, dostavljaju se na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom ili Istarske županije, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, 52100 Pula.

Obavijest o uvidu u nacrt dozvole objavit će se na internetskim stranicama Istarske županije, Grada Labina i Općine Sveta Nedjelja te na oglasnim pločama u sjedištu navedenih tijela.