06.03.17. u 08:07

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije dijela postojećeg građevinskog sklopa na k.č. 37 zgr., k.o. Lim

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije dijela postojećeg građevinskog sklopa na k.č. 37 zgr., k.o. Lim u znanstveno edukacijski centar i kreiranje poučno tematskih staza po postojećim trasama na području Limskog zaljeva (HR2000629)

Na temelju odredbi članka 24., stavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, br. 146/14) objavljuje se informacija o podnesenom zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije dijela postojećeg građevinskog sklopa na k.č. 37 zgr., k.o. Lim u znanstveno edukacijski centar i kreiranje poučno tematskih staza po postojećim trasama na području Limskog zaljeva (HR2000629)

Informacija