03.03.17. u 14:50

Župan Flego: Trebamo privlačiti investicije koje će generirati izvoz i povećati industrijsku proizvodnju

„Dosadašnji gospodarski model, temeljen na rasprodaji državne imovine i zaduživanju, je potrošen i nužno ga je mijenjati. Trebamo privlačiti investicije koje će generirati izvoz i povećati industrijsku proizvodnju te doprinijeti gospodarskom rastu i razvoju, te stvaranju novih radnih mjesta“, naglasio je istarski župan Valter Flego sudjelujući danas na panelu „Kako poboljšati investicijsku klimu u Hrvatskoj“, održanom u Zagrebu, u sklopu konferencije „Gospodarstvo u fokusu“. Na panelu su sudjelovali i ekonomska savjetnica Europske komisije u RH Manica Hauptman, predsjednica HUP-a Gordana Deranja, župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina, te župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić.

Župan Flego je, također, naglasio kako veliku razvojnu šansu predstavljaju EU fondovi za što je potrebna decentralizacija države kako bi regije imale veće ovlasti u upravljanju europskim novcima. Ugledati se trebamo, smatra Flego, na razvijene europske države, poput Poljske gdje 50% sredstava iz EU fondova ide državi, a 50% regijama, koje onda same odabiru projekte i odgovaraju za njih. Procesi funkcionalne i funkcionalne decentralizacije, dodaje župan Flego, Hrvatskoj su prijeko potrebni kako bi regije mogle brže i učinkovitije upravljati svojim razvojem.

Na panelu je župan Flego otvorio i pitanje radne snage, a rješenje vidi u tri ključna smjera.

„Ukoliko želimo imati konkurentnu radnu snagu potreban nam je fleksibilniji obrazovni sustav koji će znati prepoznati potrebe tržišta rada, te će na njih znati promptno reagirati, po uzoru na zapadnu Europu“, kazao je župan Flego s čime se složila i predsjednica HUP-a Gordana Deranja.

Drugo rješenje, župan Flego vidi u uspostavi Centara Kompetencija diljem županija, kroz EU fondove, a koji bi se specijalizirali za pojedine profesije te time omogućili vrhunske uvjete školovanja mladima. Kao primjer, župan je naveo projekt Turističkog centra kompetencija u Puli, kojeg Županija i partneri planiraju kandidirati na EU fondove. Kao treću nužnost, istarski župan, pak, navodi hitno stvaranje efikasnog sustava prekvalifikacija i cjeloživotnog obrazovanja za nezaposlene osobe. S navedenim su se svi prisutni složili.

Osvrnuvši se na samu Konferenciju  „Gospodarstvo u fokusu“, čija je glavna tema bila „Županije - nositelji regionalnog razvoja, župan Flego je kazao kako Istarska županija aktivno djeluje u privlačenju investicija i promociji lokacija spremnih za ulaganja potencijalnih domaćih i stranih investitora.

„Dugoročnim programom razvoja poduzetničkih zona u Istarskoj županiji obuhvaćene su za sada  34 strateške zone. Navedene zone zauzimaju površinu od preko 1.200 ha zemljišta, a u njih je do sada uloženo više od 168 milijuna kuna“, rekao je župan Flego dodajući kako se Istarska razvojna agencija - IDA profilirala u svojevrsni servis za potencijalne domaće i strane ulagače. Naime, IDA pribavlja konkretne informacije na terenu po pitanju mogućih lokacija ulaganja, raspoloživosti radne snage, mogućnosti dobivanja poticaja, potpora iz lokalnih proračuna, državnog proračuna te EU fondova.

Odgovarajući, pak, na pitanje kako Županija brine o investitorima nakon što je investicija zaživjela, župan Flego je istaknuo kako IDA omogućuje i izravan kontakt investitora sa svim relevantnim dionicima na području ulaganja, u svim fazama investicije i nakon nje te pruža besplatne edukacije za investitore o temama od njihovog interesa. Edukacije i savjetovanja se u prvom redu odnose na  zakonodavstvo, dostupnim izvorima financiranja za razvoj poslovanja, što uključuje i EU fondove i povlaštene kreditne linije, olakšice pri novom zapošljavanju i razvoju poslovanja itd.

Kao primjer dobre prakse, župan Flego je naveo i županijske kreditne linije za poduzetništvo, kojih je do sada bilo ukupno 14, pri čemu je realizirano više od 800 kredita za projekte poduzetnika, ukupne vrijednosti veće od 530 milijuna kuna.

Zahvaljujući navedenoj politici, smatra istarski župan, Istra je danas druga najrazvijenija regija u Hrvatskoj, te je rekorder po udjelu malih i srednjih poduzetnika, kao i po rastu dobiti poduzetnika. Međutim, župan Flego drži kako ima još mnogo prostora za napredak, prvenstveno u vidu zakonodavnog okvira, koji je podložan učestalim promjenama te time ne osigurava pravnu sigurnost za potencijalne ulagače.

Konferenciju  „Gospodarstvo u fokusu“ organizirala Hrvatska zajednica županija u suradnji s poslovnim tjednikom Lider. Konferencija bi trebala pokazati sve poznate i manje poznate mogućnosti gospodarskog napretka u županijama. Cilj je potaknuti da svi dionici - uprave, gospodarstvenici, krovne institucije, predstavnici stranih veleposlanstava i stranih ulagača – surađuju i uspostavljaju nove modele partnerstva. Kako građanima omogućiti djelotvornije usluge na lokalnoj razini, kako županije mogu preuzeti veću odgovornost za regionalni razvoj, koje su mogućnosti gospodarskog napretka u županijama, kako surađivati sa stranim ulagačima, samo su neke od važnih tema koje ćemo otvoriti.

FOTO: Ratko Mavar, Lider media