27.02.17. u 10:49

Održan 4. Regionalni forum obiteljskog smještaja Istarske županije

U sklopu sajma Promohotel u porečkoj dvorani Žatika održan je 4. Regionalni forum obiteljskog smještaja Istarske županije, u petak, 24. veljače 2017. godine. Forum je organizirao Upravni odjel za turizam Istarske županije u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijska komora Pula.

Uz sudjelovanje dvjestotinjak privatnih iznajmljivača i ostalih dionika vezanih za obiteljski smještaj u Istri, na forumu je održano niz predavanja na kojima je, između ostalog, bilo riječi o korištenju najnovijih alata i on-line kanala za promociju i prodaju smještaja, te o inovativnim rješenjima važnim za uspješno vođenje obiteljskog smještaja. Na forumu su se mogle čuti i novosti u zakonodavstvu, tržišnim trendovima i marketinškim alatima. Predavači su bili stručnjaci iz javnih ustanova, ali i iz realnog sektora, koji su s iznajmljivačima podijelili iskustva kroz primjere vlastite dobre prakse.

Panel rasprava, koja se također održala u sklopu foruma, fokusirala se na brendiranje i diversifikaciju privatnog smještaja, te na ulaganje u kvalitetu i povezivanje privatnog i javnog sektora. Kao što je najavila pročelnica Upravnog odjela za turizam Nada Prodan Mraković, Odjel će uskoro raspisati javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstva za diversifikaciju privatnog smještaja kroz program Istra Istra Bike&Bed, kao i prošle godine. Cilj je prilagođavanje i nadopunjavanje smještaja za potrebe gostiju koji dođu sa biciklom i žele konzumirati taj proizvod, a upravo kako bi se potaknulo podizanje kvalitete proizvoda i usluga u turizmu te diferencijacija smještaja i okretanje ka nekim drugim tržišnim nišama. U ovoj godini će se ovaj program nadopuniti sa modulom Eko smještaj.