21.02.17. u 14:15

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat uređenja posjetiteljske infrastrukture na području Donji Kamenjak (HR2000616)

Na temelju odredbi članka 24., stavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, br. 146/14) objavljuje se informacija o podnesenom zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu za zahvat uređenja posjetiteljske infrastrukture na području Donji Kamenjak (HR2000616)

Informacija