07.02.17. u 15:37

Župan Flego: EU fondovi naša su najveća prilika za razvoj

Istarska županija od samog početka prepoznaje brojne mogućnosti koje se otvaraju korištenjem EU fondova, kako onih pretpristupnih, tako i sadašnjih Strukturnih i Investicijskih fondova“, istaknuo je istarski župan Valter Flego gostujući danas na Okruglom stolu „Razvoj lokalne zajednice kroz EU fondove i poljoprivredu“, održanom u Zagrebu.

Obraćajući se predstavnicima iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i drugih ministarstava, predstavnicima hrvatskih županija te brojim sudionicima iz javnog i privatnog sektora, župan Flego je postavio pitanje „Kakve mi županije želimo? Razvojne ili birokratske?“, a oko čega su svi složni da Hrvatskoj trebaju razvojne županije. Stoga, nastavio je župan, županije trebaju biti nositelji razvoja kako u privatnom, tako i u javnom sektoru.

Župan Flego smatra kako upravo Europski fondovi predstavljaju za županije mogućnost financiranja kapitalnih i strateških projekata velike vrijednosti te su najveća prilika za razvoj, koja se može maksimalno iskoristiti uz preduvjet obrazovanja ljudi. Stoga, Istarska županija već godinama radi na educiranju o EU politikama i fondovima, načinu kandidiranja i provedbi projekata u javnom i privatnom sektoru. Naime, do sada je Istarska županija educirala 354 osobe kroz projekt AdriGov, dok je Istarska razvojna agencija IDA organizirala edukacije o temama vezanim uz EU fondove za čak 1.141 polaznika.

Također, naveo je župan, Istarska županija već više od dvadeset godina, pridaje veliki značaj prijateljstvu i suradnji s najrazvijenijim regijama Italije, Austrije, Njemačke, Španjolske, Poljske itd. Ti su se partnerski odnosi, smatra župan, pokazali kao ispravna strategija u zajedničkom kandidiranju EU projekata. Pored navedenog, veliki doprinos uspjehu na tom području, nesumnjivo je dao i Ured Istarske županije u Bruxellesu.

„Unatoč poreznim reformama koje su posljednjih godina išle nauštrb Županija te smanjenju prihoda iz državnog proračuna, mi smo pronašli alternativne izvore financiranja te se prvenstveno okrenuli EU fondovima kao prilici za naš daljnji rast i razvoj“, istaknuo je istarski župan dodajući kako su, u proteklih 16 godina na području Istarske županije, županijske institucije i drugi subjekti proveli ukupno 509 projekta ukupne vrijednosti 403,270,240.98 €, od čega je za subjekte iz Istarske županije bilo namijenjeno 242.762.134,35 €. Najzastupljeniji sektori financirani europskim sredstvima bili su sektor poljoprivrede, zaštite okoliša, turizma, prometa, te istraživanje, inovacije i poduzetništvo.

Govoreći, pak, o suočavaju s ozbiljnim problemima u privlačenju sredstava iz Europskih fondova, u dijelu pred-financiranja europskih projekata, župan Flego je rekao sljedeće:

„Kako bi naše mogućnosti iskorištavanja sredstava putem EU fondova bile još veće, Istarska županija aktivno se zalaže za nekoliko mehanizama koji bi pomogli u prevladavanju očitih problema na ovom području“.

Naime, kako je pojasnio župan Flego, iako je Istarska županija uspješna i vrlo likvidna županija, događaju se apsurdne situacije da se nema novaca za pred financiranje europskih projekata u onoj mjeri koliko će to sutra trebati, a danas se to rješava s minusima, odnosno kreditima. Župan smatra kako će ti problemi biti još i veći kako budemo uspješniji, jer projekt treba najprije financirati i tek nakon nekog izvještajnog razdoblja, između šest do devet mjeseci, počinje se dobivati natrag 70% sredstava.

Iz tog razloga, Istarska županija se zalaže za uspostavu Fonda za alimentaciju vlastitog učešća u financiranju EU projekata, kako bi županije mogle premostiti financijski teret uplaćivanja vlastitih sredstava.

Drugi mehanizam je uspostava pravednijeg načina dodjele sredstava u državi, te odlučivanja o programima EU u kojima se može sudjelovati.

Držim da svaka županija najbolje poznaje koje su njezine potrebe te koji projekti imaju najveći značaj“, kazao je župan Flego navevši Poljsku kao pravi primjer uređenosti države na tom području te je najuspješnija država u Europi po pitanju privlačenja EU sredstava.

„Država je decentralizirana, 70 % svih javnih novaca završi u centralnoj blagajni dok čak 30% ide županijama, općinama i gradovima. Također, županije su uvelike samostalne u odlučivanju o apliciranju na EU fondove. S takvim financijskim kapacitetima i samostalnošću, njihove županije nemaju problem s pred-financiranjem velikih projekata“, zaključio je istarski župan Valter Flego.

Istarska županija je, tijekom okruglog stola, u više navrata istaknuta kao primjer dobre prakse po pitanju povlačenja EU sredstava i realizacije značajnih europskih projekata. Nažalost, konstatirano je, ostale županije nemaju takve rezultate.