20.01.17. u 09:29

Završen projekt „Rano pijenje mladih i njegova prevencija“

Projekt „Rano pijenje mladih i njegova prevencija“ provodi Društvo Naša djeca Pazin u partnerstvu s Osnovnom školom Vladimira Nazora Pazin. Cilj projekta Rano pijenje mladih i njegova prevencija je smanjiti interes mladih za uzimanjem alkohola i drugih sredstva ovisnosti te odgoditi početak njegove konzumacije. Projekt je realiziran kroz 4 radionice-susreta u trajanju od dva školska sata za učenike 7.razreda OŠ Vladimira Nazora Pazin i PŠ Trviž i 3 susreta po dva sata za roditelje, a aktivnosti koje su se odradile su: informiranje i edukacija učenika kroz interakcijske radionice učenje socijalnih vještina, uvježbavanje, korištenje radnih listova, male grupe, igranje uloga, nedovršene rečenice, izrada plakata (promišljalo se o negativnim posljedicama alkohola na mladu osobu,obitelj i društvo); Izlaganja voditelja, individualni rad učenika u malim grupama, zajedničko gledanje reklama za alkohol i dr.;Uvježbavanje, vođena fantazija; Čitanje priča, edukativni kviz, fokus grupe; Izlaganje, rad u grupama, u paru, uvježbavanje, igranje uloga, upitnici i radni listovi, diskusija i sl.
Radionice su provedene od listopada do prosinca u svim 7. razredima OŠ Pazin i PŠ Trviž. Ukupno je sudjelovalo 110 učenika i 20 roditelja.
Projekt je financiran sredstvima iz Proračuna za 2016. Istarske županije te iz Proračuna za 2016. Grada Pazina.