04.04.13. u 08:01

Prvi seminar za stručno usavršavanje prevoditelja

Agencija za potporu multijezičnosti, koju je Istarska županija utemeljila u sklopu projekta S.I.M.P.L.E. (Strengthening the Identity of Minority People Leads to Equality, http://simpleproject.eu/), organizirala je prvi seminar za stručno usavršavanje prevoditelja s jezičnom kombinacijom hrvatski/talijanski zaposlenih u istarskim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Seminar je održan 26. ožujka 2013. u Zajednici Talijana u Rovinju.

Nakon uvodnih govora u kojima je bilo riječi o projektu i radu Agencije, u stručnom dijelu seminara predstavljeni su trenutni podaci o procesu prevođenja u istarskim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, te su navedene mogućnosti za budući razvoj procesa. Također su predstavljeni programi za računalno potpomognuto prevođenje kao sredstva za ujednačavanje terminologije i kvalitetnije prevođenje. Seminar, na kojemu su prevoditelji razmijenili iskustva s kolegama iz drugih jedinica lokalne samouprave, predstavlja značajan korak prema umrežavanju prevoditelja u Istarskoj županiji.