18.07.12. u 15:15

Drač: Održana treća upravljačka skupina, transnacionalni seminar i tematska radionica partnera u okviru projekta S.I.M.P.L.E.

Drač – 11. – 12. srpnja 2012. godine, održana je treća upravljačka skupina, transnacionalni seminar i tematska radionica partnera u okviru projekta S.I.M.P.L.E., koji se sufinancira sredstvima iz programa IPA CBC Adriatic.

Uz predstavnike Istarske županije, vodećeg partnera u projektu S.I.M.P.L.E., sudjelovali su i ostali partneri: Regija Abruzzo, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, Općina Drač (Durres Municipality), Progettti sociali, Unione Italiana di Fiume -Talijanska Unija Rijeka, Unione Italiana di Capodistria - Talijanska Unija Kopar, ISIG (Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia) i CDI (Cooperation and Development Institute), te vanjski suradnik Joze Kajtazi, Predsjednik Zajednice Albanaca Istarske županije.

Transnacionalni seminar i tematska radionica imali su kao glavnu temu (pod)zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina na tržištu rada.

Na sastanku upravljačke skupine razgovaralo se o administrativnim i financijskim provedbama aktivnostima projekta, izradi smjernica, provedbi medijskih kampanja o implementaciji projekta tijekom 2013.godine, pripremama za osnivanje pilot agencije, raspravi o fazama u provedbi istraživanja o ostvarivanju prava nacionalnih manjina, te je najavljen slijedeći sastanak partnera u sklopu projekta, koji će se održati u Istri krajem veljače 2013. godine.